วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2023

คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

27 เม.ย. 2023
1551

ภายใต้โครงการ Lampang Smart Kids Read & Write เด็กลำปางยุคใหม่ อ่าน + เขียนได้ตามเกณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คู่มือ (สำหรับครู)

คู่มือ (สำหรับนักเรียน)