วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  • การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
    01:39:15

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet