วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2023

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อ teachercenter@g.lpru.ac.th

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5424 1303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
อีเมล edu@lpru.ac.th
เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
ไลน์ไอดี : @edulpru