วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2022

นวัตกรรมคณาจารย์

ผู้สูงวัย ใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
ผู้สูงวัย ใจเกินร้อย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พิชิตความสำเร็จ ชุดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
Classroom Management In English Language Teaching
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ลูกเต๋าความคิดพิชิตภาษา)
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ลูกเต๋าความคิดพิชิตภาษา)
    • 1
    • 2