วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

การใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
  • เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการจัดการงานเอกสาร
  • เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการนำเสนองาน
  • เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการประเมินผล
  • เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

Course Content

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
    13:51

การประยุกต์การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อการศึกษา

แบบสดสอบ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet