วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

การใช้ดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • 1. รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัล
  • 2. ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
  • 3. ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ใกล้ตัว
  • 4. การป้องกันภัยคุกคาม
  • 5. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  • 6. PDPA เรื่องง่าย ใกล้ตัว

Course Content

รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัล

  • รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัล
    06:22

ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

PDPA เรื่องง่าย ใกล้ตัว

แบบทดสอบ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet