วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

เที่ยวเมืองเก่าเล่าตำนาน 1,300 ปี

เมืองลำปางร่องรอยแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 1,300 ปี ลำปางมักมีวลียอดฮิตติดหว่า “ลำปางหนาวมาก” ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก กับลำปางหนาวมาก หากแต่ไม่ใช่เพราะอากาศ แต่เป็นมิติของเรื่องราวที่รู้แล้วจะหนาวนั่นเอง เรามาเริ่มต้นรู้จักลำปางกันก่อน ลำปางนั้นมี 3 ยุค ยุคแรกเรียกว่า เมืองเขลางค์นคร รุ่นที่ 1 อายุกว่า 1,300 ปี ยุคต่อมาคือยุคเมืองลคอร รุ่นที่ 2 มีอายุ 700 กว่าปี และยุคนครลำปาง รุ่นที่ 3 อายุ 100 ปี ในแต่ละยุคนั้นลำปางได้ทิ้งร่องรอยของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและรากเหง้า ขนบธรรมเนียมของคนโบราณไว้ ผ่านสถานที่ต่างๆ รวมทั้งศิลปกรรม สถาปัตยกรรมไว้อีกมากมายซึ่งทั้ง 3 ยุคนี้ตั้งอยู่บริเวณตำบลเวียงเหนืออันเป็นพื้นที่ที่มีรูปของเมืองคล้ายหอยสังข์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จึงอยากพาทุกท่านไปย้อนรอยหาอดีตกัน

ผู้เรียบเรียง : ทีม อว.ตำบลเวียงเหนือ
เข้าชมผลงาน : https://online.pubhtml5.com/zcty/mofz/