วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด ตามวิถีชีวิตในยุค New Normal

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด ตามวิถีชีวิตในยุค New Normal

  • การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด ตามวิถีชีวิตในยุค New Normal [Part.1]
    31:05
  • การจัดกการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ตามวิถีชีวิตในยุค New Normal [Part.2]
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet