วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2023

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น สาขาวิชาการประถมศึกษา

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • แนะนำหลักสูตร
  01:06
 • หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
  07:56
 • หลักสูตร รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
  16:24
 • หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์และบริหารจัดการชั้นเรียนฯ
  07:09
 • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
  09:35

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet