วันเสาร์, 13 เมษายน 2024
5.00
(1 Rating)

การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

 • แนะนำหลักสูตร
  01:06
 • หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
  07:56
 • หลักสูตร รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
  16:24
 • หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์และบริหารจัดการชั้นเรียนฯ
  07:09
 • หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
  09:36

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
Very good