วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2023

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Google Site

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Google Sites

 

What Will You Learn?

  • หลักการออกแบบและจัดทำโครงร่างเว็บไซต์
  • การสมัครใช้งาน Google Site
  • การตั้งค่าเว็บไซต์ และการสร้าง จัดการเมนู
  • การสร้างและจัดการบล็อกเนื้อหา
  • การแทรกสื่อ(การเรียนรู้)
  • การแทรกและจัดการสารบัญ
  • การเผยแพร่เว็บไซต์

Course Content

หลักการออกแบบเว็บไซต์

  • 1.หลักการออกแบบและจัดทำโครงร่างเว็บไซต์
    05:23

การใช้งาน Google Site

แบบทดสอบ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet