วันจันทร์, 25 กันยายน 2023

การติดตั้ง KBIDE

การติดตั้ง KBIDE เพื่อใช้งานกับบอร์ด Kidbright โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญจังวัดลำปาง โดย โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง