วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

การพัฒนาสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การพัฒนาสื่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรถถนะดิทัลสำหรับนักศึกษาครู มีเนื้อหาประกอบด้วย การจัดเตรียมความพร้อมในการบันทึกวิดีโอ มุมกล้องและหลักการถ่ายทำ การเขียนเค้าโครงเรื่อง สตอรี่บอร์ด การตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน การส่งออกและการเผยแพร่ผลงาน

What Will You Learn?

 • การจัดเตรียมความพร้อมในการบันทึกวิดีโอ
 • มุมกล้องและหลักการถ่ายทำ
 • การเขียนเค้าโครงเรื่อง สตอรี่บอร์ด
 • การตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน
 • การส่งออกและการเผยแพร่ผลงาน

Course Content

ข้อมูลพื้นฐาน

 • 1.การจัดเตรียมความพร้อมในการบันทึกวิดีโอ
  11:26
 • 2.มุมกล้องและหลักการถ่ายทำ
  00:00
 • 3.การเขียนเค้าโครงเรื่อง สตอรี่บอร์ด
  00:00

การใช้งานแอปพลิเคชัน

แบบทดสอบ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet