วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2023

U2T สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลสบปราบ อำเภอเมืองสบปราบ จังหวัดลำปาง นำโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะทีมงาน U2T ตำบลสบปราบ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบลดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ ด้านสมุนไพร(แชมพูและสบู่สมุนไพร) ด้านการแปรรูปอาหาร (ไส้อั่วเห็ดนางฟ้า) ด้านการเกษตร (ปุ๋ยมูลไส้เดือน) ด้านการแปรรูปอาหาร (ไข่เค็มสมุนไพร) และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ครัวเรือน
2. กิจกรรมการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนพื้นที่ตำบลสบปราบ

กิจกรรมพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ด้านการเกษตร : ปุ๋ยมูลไส้เดือน
กิจกรรมพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ครัวเรือน

เข้าชมผลงาน Facebook U2T สบปราบ