วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

บอร์ดเกม คำราชาศัพท์หนู ๆ จำได้

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษาสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2565

กติกาการเล่น

1. วางตัวผู้เล่นบนจุดเริ่มต้น เขียนชื่อตนเองลงบนใบบันทึกคะแนน
2. เลือกผู้เล่นคนแรก โดยการทอยลูกเต๋า ใครได้แต้มมากที่สุดเป็นผู้เล่นคนแรก
3. ทอบลูกเต๋า และเคลื่อนย้ายตัวผู้เล่นไปตามจำนวนผลลัพธ์ที่โยนได้
4. ถ้าหยุดลงบนพื้นที่ที่มีคะแนนระบุด้านบนของช่อง ต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง ว่าภาพที่เห็นมีคำราชาศัพท์ว่าอย่างไรจึงจะได้คะแนน
5. ถ้าหยุดลงบนพื้นที่ ท้าทาย ให้เปิดบัตรท้าทาย และตอบคำถามให้ถูกต้อง จึงจะได้คะแนน
6. ถ้าหยุดอยู่บนพื้นที่ เสี่ยงดวง ให้เปิดบัตรเสี่ยงดวง และลุ้นโชคที่จะได้รับ
7. บันทึกคะแนนทุกครั้งที่ได้รับคะแนน หรือ ลดคะแนน
8. ผู้เล่นใด ได้คะแนน 50 คะแนนก่อน เป็นผู้ชนะ

คณะผู้จัดทำ
ครูผสุดีภรณ์ กุมาพันธ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2