วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2023

บอร์ดเกม ตามล่าสมบัติสระเปลี่ยนรูป – ลดรูป

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษาสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2565

กติกาการเล่น

  1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน
  2. ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครกลุ่มละ 1 ตัว
  3. ให้ผู้เล่นแต่ละฝั่งวางการ์ดกับดักลงบนกระดาน โดยเลือกวางช่องใดก็ได้จนครบ
  4. ให้ผู้เล่นสับการ์ดในกอง แล้ววางจุดวางการ์ด
  5. ให้ตัวแทนผู้เล่นของแต่ละกลุ่มทอยลูกเต๋า ฝั่งไหนได้คะแนนสูงกว่า ฝั่งนั้นได้เริ่มเล่นก่อน
  6. เมื่อผู้เล่นทอยลูกเต๋า เดินตกในช่องเปิดการ์ด ให้ผู้เล่นเปิดการ์ดและอ่านคำที่ปรากฎบนการ์ด *กรณีอ่านคำและสะกดได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนตามที่อยู่บนการ์ด
  7. รอบถัดไป ผู้เล่นต้องผลัดกันเดินจนผู้เล่นทั้งสองฝั่งเข้าสู่เส้นชัย
  8. เมื่อผู้อ่านการ์ดคำได้ จะได้คะแนนที่ปรากฎบนการ์ด (*กรณีตกในช่อง “แจ็คพอต” บนกระดาน ให้นำคะแนนบนการ์ดบวกด้วยคะแนนบนกระดาน
  9. ให้กรรมการ (ครู หรือ ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย) บันทึกคะแนน

คณะผู้จัดทำ
ครูชาวิณี สำลี

โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1