วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

บอร์ดเกม ตี ตุ๊บ ตั๊บ

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.ผู้เล่นควรมี 5 คน
2.ผู้เล่นทั้งหมดต้องจำคำของตนเองเพื่อใช้ในการเล่นเกม ได้แก่ กฎ ตบ ตี ตุ๊บ ตั๊บ
3.แจกการ์ด โดยจำนวนการ์ดที่แต่ละคนได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา
4.ในกองการ์ดจะมี การ์ดพิเศษที่ผู้เล่นจะต้องรีบทำท่าทางของการ์ดพิเศษที่หงายขึ้นมาก่อนที่จะลงไปบนกองกลาง

  • การ์ดหัวใจ = ยกมือขึ้นเหนือศรีษะทั้งสองข้างโค้งเป็นรูปหัวใจ ก่อนจะใช้มือตบลงที่การ์ด
  • การ์ดปรบมือ = ทุกคนปรบมือสองครั้ง แล้วตบลงการ์ดที่วางไว้
  • การ์ดเคาะโต๊ะ = ทุกคนโต๊ะสองครั้งแล้วตบลงที่การ์ด
คณะผู้จัดทำ

1.นางพิสมัย สายคำ (คุณครู)
2.นางสาวลลิตา ใจตา (นักศึกษาสาขาภาษาไทย มหาวิทลัยราชภัฏลำปาง)

โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2