วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

U2T ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (บ้านขอ รอคุณ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้จัดทำคลิปวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนตำบลบ้านขอ เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล

เข้าชมผลงาน Facebook บ้านขอ รอคุณ

แหล่งท่องเที่ยว สวนกฤษณะ
แหล่งท่องเที่ยว ดอยจิกจ้องฆ้องคำ

ดอยจิกจ้องฆ้องคำ (พุทธอุทยานดอยจิกจ้องฆ้องคำ) ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งส้าน ม.1 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นภูเขาที่มีพื้นที่กว้างขวาง ลักษณะตรงปลายเขาคล้ายกับร่ม สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้น ในยุคสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เนื่องจาก มีโบราณวัตถุ ที่คงเหลือคือเศษ อิฐมอญ โบราณ ที่ยังคงให้เห็นอยู่ ซึ่งไม่สามารถประมาณการอายุได้ เหตุที่สันนิษฐาน ว่าเศษอิฐดังกล่าวสร้าง ขึ้นในสมันพระนางจามเทวี เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนี้ เป็นสถานที่สูงสุดของภูเขา ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 1,500 เมตร และเป็นเขตที่ติดต่อ ระหว่าง จ.ลำพูน และเชียงใหม่