วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบบันทึกข้อมูลระบบบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบผลการประเมินผลการปบัติราชการของ คณะครุศาสตร์ ในรอบการประเมิน หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำในการพัฒนาระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง