วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำ “Double game”

สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงคำ “Double game” ภายใต้โครงการการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดลำปาง