วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

U2T ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (หลง รัก นายาง)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำคลิปวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนตำบลนายาง เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล

11 จุดเช็คอิน ทัวร์ถิ่นนายาง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยจง