วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

แวะเวียงเหนือ

แวะเวียงเหนือ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง แวะเวียงเหนือ เป็นการรวบรวมร้านอาหารที่สะท้อนความเป็นจุดเด่นของตำบลเวียงเหนือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำร้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาแวะเวียนสัมผัสรสชาติความอร่อยโดยทั่วกัน โดยได้คัดสรรร้านที่มีจุดเด่นทางด้านรสชาติ เอกลักษณ์ทีโดดเด่น ได้รับการยกย่องจากร่างวัลต่างๆ ไปติดตามกันได้เลย

รวบรวมโดย : ทีม อว. ตำบลเวียงเหนือ
เข้าชมผลงาน : https://online.pubhtml5.com/zcty/sxxy