วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

Glide Application

Glide เป็นแพลตฟอร์มที่สามารทำแอพได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม สามารถสร้างแอพจากเวบไซต์ Glide ได้เลย จะช่วยจัดการในด้านการแสดงผลข้อมูลต่างๆ จาก Google Sheet เราสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายแบบตามต้องการ โดยแค่มีข้อมูลใน Google Sheet ก็เปลี่ยนเป็น Mobile app ได้ง่ายๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Androin นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพร่ผ่านการ scan Qr Code หรือทางลิ้งค์ ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นสื่อการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Glide ในการผลิตสื่อการสอน

1. หลักการใช้ Verb to be
ผู้พัฒนา: นายอาทิตย์พงษ์ ลาภิณอนันต์
สามารถทดลองเล่นได้ที่ Link: https://nick-needle-4905.glideapp.io/

2. Part of speech
ผู้พัฒนา: นายอริญชัย ไทยเจริญ
สามารถทดลองเล่นได้ที่ Link: https://kindly-summer-4462.glideapp.io/

3. Part of speech
ผู้พัฒนา: นางสาวเปรมวดี ปัญญาไว
สามารถทลองเล่นได้ที่ Link: https://ipianowoohoo.glideapp.io/

4. Article a, an, the
ผู้พัฒนา: นางสาวเสาวลักษณ์ กอบกู้สีเขียว
สามารถทดลองเล่นได้ที่ Link: https://vogue-badge-1013.glideapp.io/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง