วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

เกมการจับคู่ด้วยเว็บไซต์ wordwall

Wordwall เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการสอน และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Wordwall ได้ที่ https://wordwall.net/th
สำหรับการใช้งานนั้นต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ ด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อยประกอบด้วยอีเมลล์ (E-mail)
และรหัสผ่าน (Password) ในเบื้องต้นหากต้องการทดสอบการใช้งาน สามารถทดสอบการใช้งานได้ฟรี

บันทึกคลิปโดย นายเจษฎา พรหมจินดา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง