วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม กบดต้องตาย

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. แบ่งผู้เล่นเป็นจำนวน 4 – 8 คน
2. นำการ์ดคำศัพท์แบ่งให้ผู้เล่นจำนวน คนละ 8 ใบ
3. ในการ์ดคำศัพท์ 1 สำรับจะมรคำศัพท์ที่เป็นทั้ง คำเป็น และ คำตาย
4. ในการ์ด 1 สำรับนั้นจะมีการ์ดที่เป็นทั้งรูปกระต่าย และ รูปหัวใจ
5. หลังจากที่แบ่งการ์ดให้ผู้เล่นครบทุกคนแล้ว ให้ผู้เลานนำการ์ดทั้งหมดคว่ำด้านหน้าตัวเอง
6. ให้ผู้เล่นคนแรกเปิดการ์ดโดยหงายการ์ดออกไป หากเป็น คำเป็นห้ามตบ แต่หากเป็นคำตาย ให้ผู้เล่นทุกคนตบการ์ดใบนั้น
7. ผู้เล่นคนไหนตบการ์ดได้ทีหลังสุด ผู้เล่นคนนั้นต้องนำการ์ดที่ทุกคนเปิดไว้ตรงกลางไปรวมกับกองของตนในมือ
8. ผู้เล่นคนไหนการ์ดหมดก่อนเป็น “ผู้ชนะ” และผู้เล่นคนไหนการ์ดเหลือเยอะที่สุดเป็น “ผู้แพ้”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง