วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม ตัวสะกดหรรษา

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. เล่นได้ ๒ – ๑๐ คนต่อครั้ง
2. แจกการ์ดเริ่มต้นคนละ ๖ ใบ
3. คนแจกเปิดการ์ดจากกองมา ๑ ใบ เพื่อวางเป็นการ์ดเริ่มต้น
4. คนทางซ้าย ของคนแจก เริ่มเล่น และหมุนตามเข็มนาฬิกา
5. ต้องทิ้งการ์ดจากมือ ครั้งละ ๑ ใบ โดยต้องให้ตัวสะกดเหมือนกันกับการ์ดที่วางอยู่ตรงหน้าเท่านั้น
6.ถ้าไม่มีสะกดที่เหมือน ให้จั่วขึ้นมา ๑ ใบ ถ้าใบที่จั่วขึ้นมา สามารถใช้ลงได้ ก็ลงได้ทันที ไม่ต้องข้าม
7.ถ้ามีคนลงการ์ดพิเศษจะลงได้ทุกเมื่อ ได้ทุกตัวสะกด ก็จะต้องเลือกตัวสะกดที่ตัวเองต้องการได้
8.ผู้เล่นที่การ์ดในมือหมดก่อนเป็นผู้ชนะ

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวฐิตาภรณ์ สายอิ่นแก้ว
2. นางสาวธันยพร สมานเกริกไกร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง