วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2023

บอร์ดเกม อักษรนำ ป.2

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษาสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2565

กติกาการเล่น

1. ผู้เล่นจำนวน 4 คน สุ่มจับพลังปีศาจ
2. ผู้เล่นคนแรก ทำการทอยลูกเต๋า และเดินหมาก ตามจำนวนแต้มบนลูกเต๋า
3. ในช่องบนกระดานจะมีช่องสำหรับ รับทรัพยากร (บัตรคำ) ซึ่งแต่ละบัตรคำจะมีคำว่า ห นำ เช่น ห นำ ง / ห นำ ญ / ห นำ น / ห นำ ม / ห นำ ย / ห นำ ร / ห นำ ล / และ ห นำ ว โดยแต่ละคำจะมีพลังคะแนนแตกต่างกัน
4. ผู้เล่นตกในช่อง “รับการ์ด ITEM” ให้หยิบการ์ด ITEM ครั้งละ 1 ใบ
***การจบเกม
1. ปีศาจเดินหน้าจนถึงเมือง
2. ปีศาจถูกผู้พิทักษ์เมืองส่งกลับเข้าไปจำศีลในถ้ำ

คณะผู้จัดทำ
ครูสุภาพ พูดตรง

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

2 Comments

ไม่มีที่ดาวน์โหลดเกมค่ะ

ขอบคุณที่แจ้งเข้ามานะคะ แอดมินอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ท่านสามารถกลับเข้ามาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งนะคะ