วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2022

บอร์ดเกม Battle cards

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1. ผู้เล่นจำนวน3-7คนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม มีคนเปิดการ์ด 1 คน และมีคนจับเวลา 1 คน
2. คนเปิดการ์ดเปิดการ์ดขึ้นผู้เล่นต้องแย่งกันตอบโดยการกดกระดิ่งที่อยู่ตรงกลางโต๊ะ โดยบนการ์ดจะมีอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ผู้เล่นพูดคำศัพท์ตามตัวอักษรที่เห็น โดยจะมีเวลาในการพูดคำศัพท์ภายใน 3 วินาที (หากไม่มีใครตอบได้ให้นำการ์ดไปสอดด้านใต้กอง)
3. ผู้เล่นคนไหนสามารถตอบได้ก่อนก็จะได้การ์ดไปทันที
4. เมื่อเปิดการ์ดจนหมดแล้วให้ผู้เล่นทุกคนนับการ์ดที่มีอยู่ในมือผู้เล่นคนใดที่มีการ์ดมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะโดยทันที

คณะผู้จัดทำ

นายภูมินทร์ สิทธิสงคราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Related posts
กระบวนการพัฒนาครูแบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
หนังสือการประเมินโครงการทางการศึกษา
ทักษะการคิดสําหรับผู้สอนในศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและลำพูน
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา