วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

บอร์ดเกมตะลุยอ่านคำพื้นฐาน ปฏิบัติการพิชิตเกาะกระต่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20 เม.ย. 2023
1170

กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2566

วิธีการเล่น

 1. กำหนดผู้เล่นเกมรอบละ 2-4 คน กรรมการ 1 คน
 2. กรรมการชี้แจงให้ผู้เล่นทุกคนทอยลูกเต๋าเลือกกระต่ายในการเดิน เกมและลำดับการเล่นก่อน/หลัง โดยผู้ที่ได้แต้มบนลูกเต๋ามากที่สุดเป็นผู้เลือกตัวเดินเกมและได้เริ่มเกมก่อน
 3. ผู้เล่นจะมีตัวเดินคนละ 4 ตัว หมายถึง มี 4 ชีวิต (มีโอกาสเล่นได้ 4 ครั้ง)
 4. ผู้เล่นเดินเกมไปตามจำนวนช่องที่ทอยลูกเต๋าได้และทำตามภารกิจที่กำหนดบนกระดานเกม จนกว่าจะได้ขึ้นสู่เกาะกระต่าย
 5. เมื่อผู้เล่นเดินทางมาถึงเกาะกระต่ายจะเปลี่ยนจากการเดินเกมตามแต้มลูกเต๋าเป็นการทำภารกิจจากการ์ด
 6. เมื่อผู้เล่นเปิดได้การ์ดการอ่านคำพื้นฐานแล้วสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง จะได้ไปต่อตามจำนวนช่องวงรีที่อยู่บนการ์ด แต่ถ้าอ่านออกเสียงไม่ได้หรือไม่ถูกต้องจะได้อยู่ที่เดิม
 7. กรรมการจะเป็นผู้ตรวจสอบการอ่านออกเสียงจากเล่มเฉลยการอ่าน
 8. เมื่อผู้เล่นเปิดได้การ์ด Turn the carrot 1 time จะต้องทำภารกิจคิดเลขจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้
  ถ้าตอบถูกจะได้หมุนแคร์รอต 1 ครั้ง เพื่อความสนุกบนเกาะ หากมีผู้เล่นตกลงไปในหลุมจะต้องไปเริ่มใหม่ โดยใช้ตัวเดินที่เหลืออยู่ แล้วกลับมาพิชิตเกาะกระต่ายให้ได้
 9. ผู้เล่นที่พิชิตเกาะกระต่ายได้ก่อนเป็นผู้ชนะในเกม

คณะผู้จัดทำ

1.ครูสาวชาวิณี สำลี

โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

2.ครูสาวสุนิสา  ลอยเลิศ

โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

2 Comments
ประวิทย์ on 20/04/2023 9:06 pm

ดี

ประวิทย์ on 20/04/2023 9:06 pm

ดีมาก