วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

บอร์ดเกม ช่วยชีวิตพระอภัยมณี

กิจกรรมบอร์ดเกมการศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
กติกาการเล่น

1.ผู้เล่นเกมต้องมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน เนื่องจากมีการ์ดตัวละคร 8 ใบ
2.ผู้ควบคุมเกม (คุณครูหรือนักเรียน) อธิบายวิธีการเล่น / กฎกติกาต่าง ๆ ในการเล่นเกม รวมไปถึงอธิบายคุณสมบัติของการ์ดตัวละครในแต่ละการ์ด
3.ผู้ควบคุมเกมทำการแจกการ์ดให้ผู้เล่นแต่ละคน ผู้เล่นจะรู้ว่าตนเองได้การ์ดตัวละครอะไร
4.ผู้ควบคุมเกมจะสั่งให้ผู้เล่นทุกคนหลับตา แล้วสั่งให้คนที่ได้การ์ดตัวละครคนร้าย (ผีเสื้อสมุนทรและสินสมุทร) ลืมตาขึ้น ให้ทั้งสองปรึกษาว่าจะฆ่าตัวละครใดในคืนนี้
5.ผู้ควบคุมเกมออกคำสั่งว่า กลางวัน ให้ผู้เล่นทุกคนลืมตา จากนั้นผู้ควบคุมเฉลยว่าคนร้ายฆ่าใคร
6.ผู้เล่นที่ถูกฆ่าต้องเปิดการ์ดให้ผู้เลานคนอื่นดูว่าตนเองได้การ์ดตัวละครอะไร
7.ดำเนินการเล่นต่อไปเรื่อย ๆ แต่หากจับได้ว่าใครคือผีเสื้อสมุทรและสินสมุทรและเมื่อทุกคนโหวตให้คนที่ได้ผีเสื้อสมุทรและสินสมุทรตาย เกมก็จะจบ

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่อนหวาน
2. นางสาวณัชชา วัทโล
3. นางสาวจิตลดา สิงห์แก้ว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง