วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2024

บอร์ดเกม NEW WORLD ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

20 เม.ย. 2023
1263

กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย ภายใต้ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2566

วิธีการเล่น

คณะผู้จัดทำ

1.ครูศิริลักษณ์ ไชยห้วย

2.ครูชัชวาล บางสินธุ

โรงเรียนบ้านหนองเกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1