วันเสาร์, 13 เมษายน 2024

ปริศนาอาชีพ

แนวคิดสำคัญ
นวัตกรรมนี้สร้างขึ้นมาในลักษณะบอร์ดเกมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย และความขอบความถนัดของตนเอง เป็นการ์ดบริศนาอาชีพ ภายในการ์ดมี 3 ส่วน คือคำกลอนปริศนา คำอธิบายบทบาทแต้มเดินบันไดอาชีพ ในส่วนของบันไดอาชีพนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพเช่น ให้เอาความชอบเป็นอาชีพ จะเกิดอะไร…

ลักษณะนวัตกรรม
นวัตกรรมนี้สร้างขึ้นมาในลักษณะบอร์ดเกมเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย และความชอบความถนัดของตนเอง เป็นการ์ดปริศนาอาชีพประกอบด้วย การ์ดคำกลอนบริศนา การ์ดอธิบายบทบาท และแต้มเดินบันไดอาชีพ ในส่วนของบันไดอาชีพนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพปริศนาอาชีพ

คู่มือการเล่น ปริศนาอาชีพ

คู่มือการเล่น บันไดอาชีพ